Ajuntament de Suera

Informació i exposició pública
  • Contratació Zona de  Autocaravaning 2015

En data 26 de març de 2015, mitjançant acord Plenari, celebrat en sesió ordinaria, s'ha aprobat l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicidad, referent a una ZONA DE AUTOCARAVANING, financiada per el POYS 2015. Per a poder participar en aquesta contractació deurà remitir l'oferta junt amb els documents que referència el Plec de Clàusulas Administratives Particulars.

L'oferta deurà presentar-se fins les 14.00 horas del dia 16 d'abril de 2015

 

  • Concessió d'explotació del servei públic de Piscina Municipal juntament amb bar-cafeteria 2015.

En data 19 de febrer de 2015, mitjançant acord del Ple, celebrat en sessió ordinària, s'ha aprovat l'expedient d'adjudicació del contracte de concessió d'explotació del servei públic de Piscina Municipal, juntament amb bar-cafeteria.

Publicat en el BOP n º 28 de data 2015.03.05, data límit de presentació un mes des de la publicació en el BOP.

S'adjunta documentació.

 

  • Concessió del servei públic de l'Albergue Municipal.

En data 13 de febrer de 2014, mitjançant acord del Ple, celebrat en sessió ordinària, s'ha aprovat l'expedient d'aprovació plec de condicions particulars per a la concessió del servei públic de l'Albergue Municipal.

Publicat en el BOP n º 41 de data 05/04/2014, data límit de presentació un mes des de la publicació en el BOP.

S'adjunta documentació.

  • Contratació millora enllumenat públic POYS 2013

En data 3 d'Octubre de 2013, mitjançant acord Plenari, celebrat en sesió ordinaria, s'ha aprobat l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicidad, referent a la "Millora enllumenat públic". Per a poder participar en aquesta contractació deurà remitir l'oferta junt amb els documents que referència el Plec de Clàusulas Administratives Particulars.

L'oferta deurà presentarse fins les 12.00 horas del dia 21 d'Octubre de 2013.

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal