#03ACC2
1
35
Servicis
35

Esports

Piscina Municipal

PISCINA MUNICIPAL 2017

 

Horari:

 

  • Dissabtes i diumenges, de 11:00h a 14:00h i de 16:00h a 20:30h
  • De dilluns a divendres, de 12:00h a 14:00h i de 16:00h a 20:30h

 

Entrades:

 

 

Laborals (dilluns a divendres)

Dissabtes, diumenges i festius

Xiquets (de 5 a 14 anys)

1,30 €

1,50 €

Adults des de 15 anys

2,50 €

3,00 €

Amb bonificació

2,00 €

2,50 €

 

 

Abonament per a tota la temporada:

 

Abonament ordinari

Abonament amb bonificació

Abonament

mensual

Abonament mensual amb bonificació

Adults

50,00 €

30,00 €

30,00 €

20,00 €

Xiquets

30,00 €

15,00 €

15,00 €

10,00 €

F. Nombrosa

----------

150,00 €

----------

80,00 €

Jubilats

----------

40,00 €

----------

25,00 €

 

 

Persones que es poden acollir al abonament amb bonificació:

 

  • Persones empadronades al municipi que aporten la fulla d'inscripció com a desempleats i que tinguen fills al seu càrrec.

  • Persones que aporten el certificat de la resolució de discapacitat.

  • Persones que aporten el certificat de família nombrosa.

  • Persones que aporten el carnet de jubilats.

 

Les bonificacions no són acumulables.

Per als abonaments, és necessari aportar una fotografia de tamany carnet.